Hlavní obsah

kriegen

Sloveso

  1. dostat odměnu ap.ein Geschenk kriegendostat dárekIch kriege noch 5 Euro von dir.Dostanu od tebe ještě 5 euro., Dlužíš mi ještě 5 euro.
  2. dostat, schytat facku ap.Schelte kriegendostat vynadáno
  3. dostat, mít strach ap.
  4. dostat, chytit, polapit uprchlíka ap.

Vyskytuje se v

Buckel: den Buckel voll kriegendostat na hubu

Hals: den Hals nicht voll kriegen (können)nemít dost

kalt: kalter Kriegstudená válka

Krieg: kalter Kriegstudená válka

Schlafittchen: j-n am Schlafittchen nehmen/kriegen/packenchytit koho pod krkem, dát komu na frak

Tour: seine Tour kriegendostat blbou náladu

Wolle: sich Akk in die Wolle kriegenvjet si do vlasů

Zahn: die Zähne nicht auseinander kriegenani nepípnout, nevydat ani hlásku

Zunder: Zunder bekommen/kriegendostat výprask

erklären: j-m den Krieg erklärenvyhlásit komu válku

führen: Krieg gegen j-n/etw. führenvést válku proti komu/čemu

Krieg: j-m den Krieg erklärenvyhlásit komu válku

Courage: Angst vor der eigenen Courage kriegenzaleknout se vlastní odvahy

Dresche: Dresche bekommen/kriegendostat výprask/nářez

durchschlagen: Die haben sich nach dem Krieg kümmerlich durchgeschlagen.Po válce se jen bídně protloukali (životem).

entbehren: Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.

Rüffel: einen Rüffel kriegendostat vynadáno

verlieren: im Krieg ein Bein verlierenpřijít ve válce o nohu

ponorkový: voj. ponorková válkader U-Boot-Krieg

sedmiletý: hist. sedmiletá válkader siebenjährige Krieg

dostat: dostat gólein Tor kriegen

dostat: dostat všechny věci do kufrualle Sachen in den Koffer kriegen

facka: dostat pár facek od kohoein paar Ohrfeigen von j-m kriegen

jak: Jak budeš drzý, dostaneš.Wenn du frech bist, kriegst du eine.

koledovat si: Koleduješ si o pár pohlavků.Du kriegst bald ein paar.

lekce: dostat důkladnou lekcieine gründliche Lektion kriegen

páchnout: Už tam nikdy nepáchnu.Da kriegen mich keine zehn Pferde mehr hin.

podlomit: Válka podlomila hospodářský život.Der Krieg lähmte das wirtschaftliche Leben.

pokoušet se: Pokouší se o mě chřipka.Ich kriege eine Grippe.

přečkat: přečkat válku ve zdravíden Krieg gesund überstehen

semknout se: Ve válce se lidé vždy semknou.Im Krieg halten die Leute immer zusammen.

skoncovat: skoncovat válkuden Krieg beenden

válka: vyhlásit válku komuj-m den Krieg erklären

válka: vstoupit do válkyin den Krieg eintreten

válka: vrátit se z válkyaus dem Krieg heimkehren

zčásti: Město bylo za války zčásti zničeno.Die Stadt wurde im Krieg teilweise zerstört.

zdecimovaný: země zdecimovaná válkoudurch den Krieg dezimiertes Land