Hlavní obsah

kriegen

Sloveso

  1. dostat odměnu ap.ein Geschenk kriegendostat dárekIch kriege noch 5 Euro von dir.Dostanu od tebe ještě 5 euro., Dlužíš mi ještě 5 euro.
  2. dostat, schytat facku ap.Schelte kriegendostat vynadáno
  3. dostat, mít strach ap.
  4. dostat, chytit, polapit uprchlíka ap.

Vyskytuje se v

Hals: den Hals nicht voll kriegen (können)nemít dost

kalt: kalter Kriegstudená válka

Krieg: kalter Kriegstudená válka

Schlafittchen: j-n am Schlafittchen nehmen/kriegen/packenchytit koho pod krkem, dát komu na frak

Tour: seine Tour kriegendostat blbou náladu

Wolle: sich Akk in die Wolle kriegenvjet si do vlasů

Zahn: die Zähne nicht auseinander kriegenani nepípnout, nevydat ani hlásku

Zunder: Zunder bekommen/kriegendostat výprask

erklären: j-m den Krieg erklärenvyhlásit komu válku

führen: Krieg gegen j-n/etw. führenvést válku proti komu/čemu

Courage: Angst vor der eigenen Courage kriegenzaleknout se vlastní odvahy

Dresche: Dresche bekommen/kriegendostat výprask/nářez

durchschlagen: Die haben sich nach dem Krieg kümmerlich durchgeschlagen.Po válce se jen bídně protloukali (životem).

entbehren: Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.

kriegen: ein Geschenk kriegendostat dárek

Rüffel: einen Rüffel kriegendostat vynadáno

verlieren: im Krieg ein Bein verlierenpřijít ve válce o nohu

ponorkový: der U-Boot-Kriegvoj. ponorková válka

sedmiletý: der siebenjährige Krieghist. sedmiletá válka

dostat: ein Tor kriegendostat gól

facka: ein paar Ohrfeigen von j-m kriegendostat pár facek od koho

jak: Wenn du frech bist, kriegst du eine.Jak budeš drzý, dostaneš.

koledovat si: Du kriegst bald ein paar.Koleduješ si o pár pohlavků.

lekce: eine gründliche Lektion kriegendostat důkladnou lekci

páchnout: Da kriegen mich keine zehn Pferde mehr hin.Už tam nikdy nepáchnu.

podlomit: Der Krieg lähmte das wirtschaftliche Leben.Válka podlomila hospodářský život.

pokoušet se: Ich kriege eine Grippe.Pokouší se o mě chřipka.

přečkat: den Krieg gesund überstehenpřečkat válku ve zdraví

semknout se: Im Krieg halten die Leute immer zusammen.Ve válce se lidé vždy semknou.

skoncovat: den Krieg beendenskoncovat válku

válka: j-m den Krieg erklärenvyhlásit válku komu

zčásti: Die Stadt wurde im Krieg teilweise zerstört.Město bylo za války zčásti zničeno.

zdecimovaný: durch den Krieg dezimiertes Landzemě zdecimovaná válkou

Buckel: den Buckel voll kriegendostat na hubu