Hlavní obsah

entbehren

Sloveso

  1. kniž.j-n postrádat koho
  2. j-n/etw. postrádat koho/co, obejít se bez koho/čeho, zříci se koho/čehoIch kann die Brille nicht länger entbehren.Déle se už bez brýlí neobejdu.Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.Wir können ihn hier nicht mehr entbehren.Už ho zde nemůžeme postrádat.
  3. kniž.etw. Gen postrádat, nemít co smysl ap.