Hlavní obsah

Hals

Vyskytuje se v

Hals: j-m um den Hals fallenpadnout kolem krku komu

Kloß: einen Kloß im Hals habenmít knedlík v krku

Kopf: Hals über Kopfhlava nehlava překotně, bezhlavě

Scheiße: j-m steht die Scheiße bis zum Halskdo je ve sračkách/v bryndě/v tom až po uši

stehen: j-m bis zum Hals(e) stehenlézt krkem komu

Tod: j-m den Tod an den Hals wünschenpřát komu (jen) smrt jen to nejhorší

voll: aus vollem Halsz plna hrdla

Wasser: das Wasser steht j-m bis zum Halskomu teče (voda) do bot

Wort: j-m ist das Wort im Hals stecken gebliebenkomu uvízla slova v krku

fallen: j-m um den Hals fallenpadnout komu kolem krku

anlegen: j-m das Messer an den Hals anlegenpoložit komu nůž na krk

lachen: aus vollem Halse lachensmát se z plna hrdla

schlingen: einen Schal um den Hals schlingenomotat kolem krku šál

verknoten: den Schal um den Hals verknotenuvázat šálu kolem krku

krk: den Hals streckennatahovat krk

bezhlavý: Hals über Kopf die Flucht ergreifendát se na bezhlavý útěk

chechtat se: aus vollem Halse lachenchechtat se na celé kolo

omotat: sich den Schal um den Hals wickelnomotat si šálu kolem krku

ovinout: j-m den Schal (um den Hals) umwickelnovinout komu šálu kolem krku

přerazit se: Er läuft über Hals und Kopf davon.Běží, div se nepřerazí.

převázat: den Hals mit einem Tuch umbindenpřevázat krk šátkem

řezat: Die Kette schneidet in den Hals ein.Řetízek ho řeže na krku.

strnulý: einen steifen Hals habenmít strnulý krk

uvázat: einen Schal um den Hals schlingenuvázat šálu kolem krku

zadrhnout se: Seine Worte blieben ihm im Hals stecken.přen. Slova se mu zadrhla v hrdle.

dostat: sich j-n/etw. vom Hals schaffendostat koho/co z krku

hodit: j-m etw. an den Hals hängenpřen. hodit komu co na krk

horem: holterdiepolter/Hals über Kopfpřen. horem pádem

hrdlo: aus voller Kehle/aus vollem Halse schreienkřičet z plna hrdla

mít: j-n/etw. auf dem Hals habenmít koho/co na krku

plný: aus vollem Halse schreienkřičet z plna hrdla

pověsit: j-m j-n/etw. an den Hals hängenpřen. pověsit komu koho/co na krk

vaz: Hals- und Beinbruch!Zlom vaz!

vykroutit: sich nach j-m den Hals verrenkenvykroutit si krk za kým

zlomit: Hals- und Beinbruch!Zlom vaz!

Beinbruch: Hals- und Beinbruch!Zlom vaz!