Hlavní obsah

Hals

Vyskytuje se v

Hals: j-m um den Hals fallenpadnout kolem krku komu

Kloß: einen Kloß im Hals habenmít knedlík v krku

Kopf: Hals über Kopfhlava nehlava překotně, bezhlavě

Scheiße: j-m steht die Scheiße bis zum Halskdo je ve sračkách/v bryndě/v tom až po uši

stehen: j-m bis zum Hals(e) stehenlézt krkem komu

Tod: j-m den Tod an den Hals wünschenpřát komu (jen) smrt jen to nejhorší

voll: aus vollem Halsz plna hrdla

Wasser: das Wasser steht j-m bis zum Halskomu teče (voda) do bot

Wort: j-m ist das Wort im Hals stecken gebliebenkomu uvízla slova v krku

fallen: j-m um den Hals fallenpadnout komu kolem krku

anlegen: j-m das Messer an den Hals anlegenpoložit komu nůž na krk

lachen: aus vollem Halse lachensmát se z plna hrdla

schlingen: einen Schal um den Hals schlingenomotat kolem krku šál

verknoten: den Schal um den Hals verknotenuvázat šálu kolem krku

Beinbruch: Hals- und Beinbruch!Zlom vaz!