Hlavní obsah

lachen

Das, podstatné jméno~s

Das, podstatné jméno~s

  1. j. hat das Lachen verlernt koho přešel smích

Vyskytuje se v

Fäustchen: sich Dat ins Fäustchen lachensmát se pod vousy

kugeln: sich vor Lachen kugelnválet se smíchy

halb: halb lachend, halb weinendzpola se smějíc, zpola plačíc

Träne: Tränen lachenplakat smíchy

bringen: j-n zum Lachen bringenrozesmát koho

prusten: vor Lachen prustenprskat smíchem

Schenkel: sich lachend auf die Schenkel schlagenplácat se smíchy do stehen

wälzen: sich vor Lachen wälzenválet se smíchy

zerreißen: hovor. Meinen Bruder zerreißt es fast (vor Lachen).Můj bratr se může potrhat smíchy.

co: Co se pořád směješ?Was lachst du immer?

chechtat se: chechtat se na celé koloaus vollem Halse lachen

-li: Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.

nervózní: nervózní smíchnervöses Lachen

obličej: smát se komu do obličejej-m ins Gesicht lachen

on, ona, ono: Podívej se, ona se směje.Schau mal, sie lacht.

opilý: opilý smích/krokbetrunkenes Lachen/betrunkener Schritt

rozesmát: rozesmát obecenstvodas Publikum zum Lachen bringen

rozesmát se: Hlasitě se rozesmál.Er fing an, laut zu lachen.

smích: válet se smíchysich vor Lachen kullern

vysmívat se: vysmívat se čemuüber etw. Akk lachen, sich über etw. Akk lustig machen

zalknout se: Div se nezalkl smíchy.Er ist vor Lachen fast erstickt.

koření: přen. Smích je kořením života.Lachen ist die Würze des Lebens.

prohýbat se: prohýbat se smíchysich vor Lachen biegen

srdce: od srdce se zasmátherzlich lachen

udusit se: Málem se udusila smíchy.Sie erstickte fast vor Lachen.

válet se: válet se smíchysich vor Lachen wälzen

zamrznout: přen. Smích mu zamrzl na rtech.Das Lachen erstarb ihm auf den Lippen.