Hlavní obsah

halb

Příslovce

  1. půl časověum halb zwölfo půl dvanácté
  2. halb... halb... (na)půl... (na)půl..., zpola... zpola...halb Kunst, halb Wissenschaftnapůl umění, napůl vědahalb lachend, halb weinendzpola se smějíc, zpola plačíc

Vyskytuje se v

halb: halb... halb...(na)půl... (na)půl..., zpola... zpola...

Mensch: nur (noch) ein halber Mensch seinbýt pouhým stínem být velmi vyčerpán

Ohr: mit halbem Ohr zuhören/hinhörenposlouchat jen na půl ucha

Portion: halbe Portiontyčka, sušinka, hubeňour

tot: halb tot vor Angst seinbýt polomrtvý strachem ap.

Weg: sich auf halbem Weg(e) treffendohodnout se na kompromisu

halber: der Vollständigkeit halberpro úplnost

zu: zum halben Preisza poloviční cenu

kommen: Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.

Liter: ein halber/viertel Literpůl/čtvrt litru

Schlaf: halb im Schlafv polospánku

Ton: ein halber/ganzer Tonpůltón/celý tón

druhý: Es ist halb zwei.Je půl druhé.

hodina: in einer viertel/halben Stunde zurückkommenvrátit se za čtvrt/půl hodiny

chléb: ein halbes Brot kaufenkoupit půlku chleba

napolo: die Augen halb öffnennapolo otevřít oči

napolovic: Wir machen es halbe-halbe.Rozdělíme se napolovic.

napůl: Er macht alles nur halb.Všechno dělá jen napůl.

poloviční: etw. für den halben Preis kaufenkoupit co za poloviční cenu

polovina: halb so groß/um eine Hälfte größer seinbýt o polovinu větší

přiotrávit se: sich mit Alkohol halb vergiftenpřiotrávit se alkoholem

přizabít: Er hat ihn dafür halb totgeschlagen.Málem ho za to přizabil.

půl: Es ist halb drei.Je půl třetí.

půlka: ein halbes Brot kaufenkoupit půlku chleba

půlový: halbe Notepůlová nota

sloupek: halbes Stäbchen/das Stäbchenkrátký/dlouhý sloupek

vpůli: auf halbem Wegevpůli cesty

zpola: Er ist noch halb Kind.Je ještě zpola dítě.

způli: Ich bin schon halb fertig.Jsem už způli hotov.

štěstí: Frisch gewagt ist halb gewonnen.přísl. Odvážnému štěstí přeje.