Hlavní obsah

lachen

Das, podstatné jméno~s

Das, podstatné jméno~s

  1. j. hat das Lachen verlernt koho přešel smích

Vyskytuje se v

kugeln: sich vor Lachen kugelnválet se smíchy

lachen: j-m vergeht (noch) das Lachenkoho (ještě) přejde smích

Lachen: j. hat das Lachen verlerntkoho přešel smích

halb: halb lachend, halb weinendzpola se smějíc, zpola plačíc

Träne: Tränen lachenplakat smíchy

bringen: j-n zum Lachen bringenrozesmát koho

prusten: vor Lachen prustenprskat smíchem

Schenkel: sich lachend auf die Schenkel schlagenplácat se smíchy do stehen

wälzen: sich vor Lachen wälzenválet se smíchy

zerreißen: hovor. Meinen Bruder zerreißt es fast (vor Lachen).Můj bratr se může potrhat smíchy.

Fäustchen: sich Dat ins Fäustchen lachensmát se pod vousy