Hlavní obsah

lachen

Das, podstatné jméno~s

Das, podstatné jméno~s

  1. j. hat das Lachen verlernt koho přešel smích

Vyskytuje se v

kugeln: sich vor Lachen kugelnválet se smíchy

lachen: j-m vergeht (noch) das Lachenkoho (ještě) přejde smích

Lachen: j. hat das Lachen verlerntkoho přešel smích

halb: halb lachend, halb weinendzpola se smějíc, zpola plačíc

Träne: Tränen lachenplakat smíchy

bringen: j-n zum Lachen bringenrozesmát koho

prusten: vor Lachen prustenprskat smíchem

Schenkel: sich lachend auf die Schenkel schlagenplácat se smíchy do stehen

wälzen: sich vor Lachen wälzenválet se smíchy

zerreißen: hovor. Meinen Bruder zerreißt es fast (vor Lachen).Můj bratr se může potrhat smíchy.

co: Was lachst du immer?Co se pořád směješ?

chechtat se: aus vollem Halse lachenchechtat se na celé kolo

-li: Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.

nervózní: nervöses Lachennervózní smích

obličej: j-m ins Gesicht lachensmát se komu do obličeje

on, ona, ono: Schau mal, sie lacht.Podívej se, ona se směje.

opilý: betrunkenes Lachen/betrunkener Schrittopilý smích/krok

rozesmát: das Publikum zum Lachen bringenrozesmát obecenstvo

rozesmát se: Er fing an, laut zu lachen.Hlasitě se rozesmál.

smích: sich vor Lachen kullernválet se smíchy

vysmívat se: über etw. Akk lachen, sich über etw. Akk lustig machenvysmívat se čemu

zalknout se: Er ist vor Lachen fast erstickt.Div se nezalkl smíchy.

koření: Lachen ist die Würze des Lebens.přen. Smích je kořením života.

prohýbat se: sich vor Lachen biegenprohýbat se smíchy

srdce: herzlich lachenod srdce se zasmát

udusit se: Sie erstickte fast vor Lachen.Málem se udusila smíchy.

válet se: sich vor Lachen wälzenválet se smíchy

zamrznout: Das Lachen erstarb ihm auf den Lippen.přen. Smích mu zamrzl na rtech.

Fäustchen: sich Dat ins Fäustchen lachensmát se pod vousy