Hlavní obsah

válka

Vyskytuje se v

dějiště: der Kriegsschauplatzdějiště války

dobyvačný: der Eroberungskriegdobyvačná válka

husitský: die Hussitenkriegehusitské války

invazní: der Invasionskrieginvazní válka

oběť: die Kriegsopferoběti války

odsun: die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkriegodsun Němců po 2. světové válce

podněcovatel: der Kriegsanstifterpodněcovatel války

ponorkový: der U-Boot-Kriegvoj. ponorková válka

sedmiletý: der siebenjährige Krieghist. sedmiletá válka

světový: erster Weltkrieghist. první světová válka

útočný: der Angriffskriegútočná válka

zákopový: der Grabenkriegzákopová válka

nést: Kriegsleiden ertragennést utrpení války

peklo: die Hölle des Kriegs erlebenzažít peklo války

podlomit: Der Krieg lähmte das wirtschaftliche Leben.Válka podlomila hospodářský život.

pozemní: der Landkriegpozemní válka

přečkat: den Krieg gesund überstehenpřečkat válku ve zdraví

semknout se: Im Krieg halten die Leute immer zusammen.Ve válce se lidé vždy semknou.

skoncovat: den Krieg beendenskoncovat válku

za: während des Kriegesza války

zčásti: Die Stadt wurde im Krieg teilweise zerstört.Město bylo za války zčásti zničeno.

zdecimovaný: durch den Krieg dezimiertes Landzemě zdecimovaná válkou

erklären: j-m den Krieg erklärenvyhlásit komu válku

führen: Krieg gegen j-n/etw. führenvést válku proti komu/čemu

Krieg: j-m den Krieg erklärenvyhlásit komu válku

durchschlagen: Die haben sich nach dem Krieg kümmerlich durchgeschlagen.Po válce se jen bídně protloukali (životem).

entbehren: Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.

verlieren: im Krieg ein Bein verlierenpřijít ve válce o nohu

válka: Zweiter Weltkriegdruhá světová válka