Hlavní obsah

Kontrolle

Vyskytuje se v

Vertrauen: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.Důvěřuj, ale prověřuj.

proplout: proplout kontrolousich durch die Kontrolle schwindeln

přísný: přísná kontrola/kázeňstrenge Kontrolle/Zucht

vymknout se: vymknout se čí kontrolej-s Kontrolle entgleiten, außer Kontrolle geraten

vzájemný: vzájemná kontrola/důvěragegenseitige Kontrolle/gegenseitiges Vertrauen

kontrola: být pod kontrolouunter Kontrolle stehen