Hlavní obsah

postupně

Příslovce

Vyskytuje se v

ochabnout: Ihre Aufregung verebbte allmählich.Její vztek postupně ochabl.

ochlazovat se: Draußen wird es allmählich kühler.Venku se postupně ochlazuje.

otupit: Die Tabletten betäubten allmählich die Schmerzen.Prášky postupně otupily bolesti.

postupný: allmähliche Niveauerhöhungpostupné zvyšování úrovně

rozpadat se: Ihre Bande löst sich allmählich auf.Jejich parta se postupně rozpadá.

slábnout: Der Regen lässt allmählich nach.Déšť postupně slábne.

zjednodušit se: Die Spielregeln haben sich nach und nach vereinfacht.Pravidla hry se postupně zjednodušila.

zúžit se: Der Weg wurde nach und nach enger.Cesta se postupně zúžila.

nach: seine Schulden nach und nach abbezahlenpostupně splácet své dluhy

postupně: die Prüfungen stufenweise ablegenpostupně skládat zkoušky