Hlavní obsah

zulassen

Slovesolässt zu, ie, a

  1. připustit, dovolit, povolitSo ein Einkommen lässt keinen Luxus zu.Takový příjem nedovoluje žádný luxus.
  2. j-n/etw. zu etw., für etw. (při)pustit koho/co k čemu, povolit, schválit koho/coj-n zur Prüfung zulassenpřipustit koho ke zkoušce
  3. hovor.etw. Akk nechat zavřený, neotevřít dopis ap.

Vyskytuje se v

Prüfung: připustit koho ke zkoušcej-n zu einer Prüfung zulassen

Studium: být připuštěn ke studiuzum Studium zugelassen werden

zulassen: připustit koho ke zkoušcej-n zur Prüfung zulassen