Hlavní obsah

essen

Slovesoisst, aß, h. gegessen

  1. etw. Akk jíst cozu Mittag/Abend essenobědvat/večeřetWas wollen wir essen?Co máme k jídlu?Wir gehen morgen gegen Mittag Pizza essen.Zítra kolem poledne jdeme na pizzu.
  2. vyjíst, sníst talíř, zásoby ap.sich satt essennajíst se (dosyta)

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. jídlo, pokrmj-m ein Essen zubereitenpřipravit komu jídlo
  2. jídlo, jedení činnost(gerade) beim Essen sitzen(právě) sedět u jídla
  3. jídlo slavnostní, s přáteli ap.mit j-m zum Essen gehen(za)jít s kým na jídloj-n zum Essen einladenpozvat koho na jídlo
  4. hostina svatební ap., banket

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. Der Appetit kommt beim Essen. S jídlem roste chuť.

Vyskytuje se v

Brot: Wes Brot ich ess(e), des Lied ich sing(e).Čí chleba jíš, toho píseň zpívej.

essen: Das ist (bereits) gegessen!To je dávno pryč!, To je dávno zapomenuto!, To je dávno vyřízené!

Essen: Der Appetit kommt beim Essen.S jídlem roste chuť.

Mittag: (zu) Mittag essenobědvat

Scheunendrescher: essen/fressen/futtern wie ein Scheunendrescherjíst/žrát jak nezavřený

vor: sich vor dem Essen die Hände waschenumýt si před jídlem ruce

allerdings: Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

aufessen: Iss bitte rasch auf!Rychle prosím dojez!

aufstehen: vom Tisch/Essen aufstehenvstá(va)t od stolu/jídla

auftragen: Das Essen ist aufgetragen!Jídlo je na stole!

auswärts: auswärts essenjíst mimo domov

fertig: Ist das Essen fertig?Je jídlo hotové?

fettig: fettiges Fleisch essenjíst tučné maso

flach: aus einem flachen Teller essenjíst z mělkého talíře

frisch: das Essen frisch haltenuchovávat jídlo čerstvé

herumstochern: im Essen herumstochernrýpat se v jídle

kärglich: ein kärgliches Abendbrot essenjíst chudou večeři

Kleinigkeit: hovor. eine Kleinigkeit essendát si něco malého (k jídlu)

leer: den Kühlschrank leer essenvyjíst ledničku

manierlich: manierlich essenzpůsobně jíst

maßvoll: maßvoll trinken/essenpřiměřeně pít/jíst

schlecht: ein schlechtes Essen kochenuvařit špatné jídlo

sie: Wo ist die Schokolade? – Wir haben sie gegessen.Kde je ta čokoláda? – Snědli jsme ji.

stochern: im Essen stochernrýpat se v jídle

verderben: das Essen mit zu viel Salz verderbenzkazit jídlo nadměrným osolením

drei: Er arbeitet/isst für drei.Pracuje/Jí za dva.

ani: Er hat den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken.Celý den nejedl ani nepil.

babrat se: im Essen herumstochernbabrat se s jídlem

být: Ich würde essen.Jedl bych.

dát: zum Frühstück Kuchen essendát si k snídani koláč

dloubat se: im Essen herumstocherndloubat se v jídle

dojíst: Iss auf und komm!Dojez a pojď!

dosyta: sich satt essennajíst se dosyta

dráždit: Scharfes Essen reizt den Magen.Ostré jídlo dráždí žaludek.

chtít: Das Kind mag nicht essen.Dítě nechce jíst.

jíst: mit den Händen essenjíst rukama

kloudný: anständiges Essen kochenuvařit kloudné jídlo

lahůdka: bloß Leckerbissen essenjíst samé lahůdky

mělký: von einem flachen Teller essenjíst z mělkého talíře

najíst se: gut essendobře se najíst

naobědvat se: Du wirst mit uns zu Mittag essen.Naobědváš se s námi.

navečeřet se: Er aß zu Abend und ging ins Bett.Navečeřel se a šel spát.

nejprve: Iss mal erst.Nejprve se najez.

neslaný: ungesalzenes Essenneslané jídlo

netknutý: unberührtes Essen zurückgebenvrátit jídlo netknuté

nimrat se: Er stochert im Essen herum.Nimrá se v jídle.

obvyklý: zur gewohnten Zeit essenjíst v obvyklou dobu

pálit se: Das Essen brennt an.Jídlo se pálí.

papat: Sitzen bleiben und essen!Seď a papej!

po: das Essen portionsweise ausgebenvydávat jídlo po částech

pohostinství: in der Ortsgaststätte zu Mittag essenobědvat v místním pohostinství

poobědvat: Wir haben gerade zu Mittag gegessen.Právě jsme poobědvali.

porcovat: Die Mutter portioniert das Essen.Maminka porcuje jídlo.

poručit: das Essen bestellenporučit si jídlo

pořádně: ordentlich essenpořádně se najíst

posvačit: Obst als Zwischenmahlzeit essenposvačit ovoce

přespříliš: allzu viel essenjíst přespříliš

přikusovat: ein Stück Brot zur Suppe essenpřikusovat k polévce chléb

připlatit: für das Essen zuzahlenpřiplatit za jídlo

říct si: um Essen bittenříct si o jídlo

říhat: nach dem Essen rülpsenříhat po jídle

snídaně: etw. zum Frühstück essenjíst co k snídani

spěch: in Eile essenjíst ve spěchu

syrový: rohes Gemüse essenjíst syrovou zeleninu

šetřit: Sie spart am Essen.Šetří na jídle.

třeba: Ich würde sogar doppelt so viel davon essen.Snědl bych toho třeba dvakrát tolik.

ujíst: vom Kuchen essenujíst z koláče

upravit: das Essen zurichtenupravit jídlo

vrtat se: im Essen (herum)stochernexpr. vrtat se v jídle

vystydnout: Iss mal, sonst wird es kalt.Jez, jinak ti to vystydne.

vyvrhnout: Er erbrach alles, was er gegessen hat.Vyvrhl všechno, co snědl.

zajíst: nach dem Mittagessen Obst essenzajíst oběd ovocem

zakousnout: Ich möchte noch eine Kleinigkeit essen.Ještě bych něco málo zakousl.

zakousnutí: Ich muss eine Kleinigkeit essen.Musím si dát něco k zakousnutí.

zavadit: Er rührt das Essen kaum an.O jídlo ani nezavadí.

zdravě: gesund essenjíst zdravě

zkonzumovat: alles Essen verzehrenzkonzumovat všechno jídlo

zprostředka: den Kuchen von der Mitte heraus essenjíst koláč zprostředka

zvlášť: besonders gutes Essenzvlášť dobré jídlo

žehnat: das Essen segnenžehnat pokrm

žrádlo: Der Fraß ist nicht zum Essen.To žrádlo se nedá jíst.

jídlo: Der Appetit kommt beim Essen.S jídlem roste chuť.

kdo: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.Kdo nepracuje, ať nejí.

panský: Herrenbrot essenjíst panský chléb

píseň: Wes Brot ich ess(e), des Lied ich sing(e).Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.

ráčit: nach Belieben essen/trinkenjíst/pít co hrdlo ráčí

utlouct se: Er isst Schokolade für sein Leben gern.Po čokoládě by se utloukl.

Abend: zu Abend essenvečeřet