Hlavní obsah

essen

Slovesoisst, aß, h. gegessen

  1. etw. Akk jíst cozu Mittag/Abend essenobědvat/večeřetWas wollen wir essen?Co máme k jídlu?Wir gehen morgen gegen Mittag Pizza essen.Zítra kolem poledne jdeme na pizzu.
  2. vyjíst, sníst talíř, zásoby ap.sich satt essennajíst se (dosyta)

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. jídlo, pokrmj-m ein Essen zubereitenpřipravit komu jídlo
  2. jídlo, jedení činnost(gerade) beim Essen sitzen(právě) sedět u jídla
  3. jídlo slavnostní, s přáteli ap.mit j-m zum Essen gehen(za)jít s kým na jídloj-n zum Essen einladenpozvat koho na jídlo
  4. hostina svatební ap., banket

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. Der Appetit kommt beim Essen. S jídlem roste chuť.

Vyskytuje se v

Abend: zu Abend essenvečeřet

Brot: Wes Brot ich ess(e), des Lied ich sing(e).Čí chleba jíš, toho píseň zpívej.

Mittag: (zu) Mittag essenobědvat

Scheunendrescher: essen/fressen/futtern wie ein Scheunendrescherjíst/žrát jak nezavřený

vor: sich vor dem Essen die Hände waschenumýt si před jídlem ruce

allerdings: Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

aufessen: Iss bitte rasch auf!Rychle prosím dojez!

aufstehen: vom Tisch/Essen aufstehenvstá(va)t od stolu/jídla

auftragen: Das Essen ist aufgetragen!Jídlo je na stole!

auswärts: auswärts essenjíst mimo domov

fertig: Ist das Essen fertig?Je jídlo hotové?

fettig: fettiges Fleisch essenjíst tučné maso

flach: aus einem flachen Teller essenjíst z mělkého talíře

frisch: das Essen frisch haltenuchovávat jídlo čerstvé

herumstochern: im Essen herumstochernrýpat se v jídle

kärglich: ein kärgliches Abendbrot essenjíst chudou večeři

Kleinigkeit: hovor. eine Kleinigkeit essendát si něco malého (k jídlu)

leer: den Kühlschrank leer essenvyjíst ledničku

manierlich: manierlich essenzpůsobně jíst

maßvoll: maßvoll trinken/essenpřiměřeně pít/jíst

schlecht: ein schlechtes Essen kochenuvařit špatné jídlo

sie: Wo ist die Schokolade? – Wir haben sie gegessen.Kde je ta čokoláda? – Snědli jsme ji.

stochern: im Essen stochernrýpat se v jídle

verderben: das Essen mit zu viel Salz verderbenzkazit jídlo nadměrným osolením

drei: Er arbeitet/isst für drei.Pracuje/Jí za dva.