Hlavní obsah

flach

Vyskytuje se v

Dach: ein hohes/flaches Dachvysoká/plochá střecha

flach: aus einem flachen Teller essenjíst z mělkého talíře

Stein: runde/flache/spitze Steinekulaté/ploché/špičaté kameny

Teller: ein tiefer/flacher Tellerhluboký/mělký talíř

talíř: ein flacher Tellermělký talíř

mělce: flach pflügenmělce orat

mělký: von einem flachen Teller essenjíst z mělkého talíře

naplocho: etw. flach legenpoložit co naplocho

plochý: das Haus mit flachem Dachdům s plochou střechou

plytký: flacher Tellerplytký talíř

rovně: sich flach legenlehnout si rovně

rovný: flaches Dachrovná střecha

upříst: den Flachs spinnenupříst len

Ball: den Ball flach haltendržet se při zemi neriskovat