Hlavní obsah

Dach

Das, podstatné jméno~(e)s, -ä-er

  1. střecha domu ap.ein hohes/flaches Dachvysoká/plochá střechadie Wohnung/das Zimmer unterm Dachbyt/pokoj v podkroví
  2. střecha, přístřešek nad vchodem ap.

Vyskytuje se v

denken: Was hast du dir (eigentlich) dabei gedacht?Co sis (vlastně vůbec) myslel?

Hand: Besser einen Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem Dach.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

bescheinen: Mondlicht bescheint die Dächer.Měsíční světlo osvětluje střechy.

dein: Wir haben dein gedacht.Mysleli jsme (na) tebe.

denken: Meine Eltern dachten, im Recht zu sein.Mí rodiče si mysleli, že jsou v právu.

dichten: das Dach mit etw. dichtenutěsnit střechu čím

ihn: Sie dachte nur an ihn.Myslela jen na něho.

niederprasseln: Man hörte die Hagelkörner auf das Dach niederprasseln.Bylo slyšet padat kroupy na střechu.

springen: aus dem Fenster/vom Dach springenskočit z okna/ze střechy

stürzen: Er ist vom Dach gestürzt.Spadl ze střechy.

denken: Wer hätte das gedacht!Kdo by si to (byl) pomyslel!, Koho by to napadlo!

denken: Das hast du dir (so) gedacht!To si jenom myslíš! ale ve skutečnosti to tak není

ozářit: Slunce ozářilo střechy.Die Sonne beschien die Dächer.

plochý: dům s plochou střechoudas Haus mit flachem Dach

přerůst: Strom přerostl střechu.Der Baum hat das Dach überwachsen.

přesah: stav. přesah střechydas Überstehen des Dachs

přimontovat: přimontovat anténu na střechudie Antenne aufs Dach montieren

rovný: rovná střechaflaches Dach

rozplývat se: Střechy domů se rozplývají v mlze.Die Dächer der Häuser verschwimmen im Nebel.

s, se: dům s červenou střechouein Haus mit rotem Dach

spravit: spravit střechudas Dach ausbessern

holub: přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.

lepší: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.

střecha: bydlet pod jednou střechoumit j-m unter einem Dach wohnen

střecha: mít střechu nad hlavouein Dach über dem Kopf haben

vrabec: přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Besser einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.