Hlavní obsah

Dach

Das, podstatné jméno~(e)s, -ä-er

  1. střecha domu ap.ein hohes/flaches Dachvysoká/plochá střechadie Wohnung/das Zimmer unterm Dachbyt/pokoj v podkroví
  2. střecha, přístřešek nad vchodem ap.

Vyskytuje se v

denken: Was hast du dir (eigentlich) dabei gedacht?Co sis (vlastně vůbec) myslel?

Hand: Besser einen Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem Dach.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

bescheinen: Mondlicht bescheint die Dächer.Měsíční světlo osvětluje střechy.

dein: Wir haben dein gedacht.Mysleli jsme (na) tebe.

dichten: das Dach mit etw. dichtenutěsnit střechu čím

ihn: Sie dachte nur an ihn.Myslela jen na něho.

niederprasseln: Man hörte die Hagelkörner auf das Dach niederprasseln.Bylo slyšet padat kroupy na střechu.

springen: aus dem Fenster/vom Dach springenskočit z okna/ze střechy

stürzen: Er ist vom Dach gestürzt.Spadl ze střechy.

ozářit: Die Sonne beschien die Dächer.Slunce ozářilo střechy.

plochý: das Haus mit flachem Dachdům s plochou střechou

přerůst: Der Baum hat das Dach überwachsen.Strom přerostl střechu.

přesah: das Überstehen des Dachsstav. přesah střechy

přimontovat: die Antenne aufs Dach montierenpřimontovat anténu na střechu

rovný: flaches Dachrovná střecha

rozplývat se: Die Dächer der Häuser verschwimmen im Nebel.Střechy domů se rozplývají v mlze.

s, se: ein Haus mit rotem Dachdům s červenou střechou

spravit: das Dach ausbessernspravit střechu

holub: Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

lepší: Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

střecha: mit j-m unter einem Dach wohnenbydlet pod jednou střechou

vrabec: Besser einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

Dach: das Dach der WeltStřecha světa