Hlavní obsah

střecha

Vyskytuje se v

ozářit: Slunce ozářilo střechy.Die Sonne beschien die Dächer.

plochý: dům s plochou střechoudas Haus mit flachem Dach

přerůst: Strom přerostl střechu.Der Baum hat das Dach überwachsen.

přesah: stav. přesah střechydas Überstehen des Dachs

přimontovat: přimontovat anténu na střechudie Antenne aufs Dach montieren

rovný: rovná střechaflaches Dach

rozplývat se: Střechy domů se rozplývají v mlze.Die Dächer der Häuser verschwimmen im Nebel.

s, se: dům s červenou střechouein Haus mit rotem Dach

sklápěcí: sklápěcí střecha automobiludas Klappverdeck eines Wagens

spravit: spravit střechudas Dach ausbessern

stahovací: vůz se stahovací střechouder Rolldachwagen

šikmý: šikmá střecha domuschiefes Hausdach

holub: přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.

lepší: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.

vrabec: přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Besser einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.

bescheinen: Měsíční světlo osvětluje střechy.Mondlicht bescheint die Dächer.

Dach: vysoká/plochá střechaein hohes/flaches Dach

dichten: utěsnit střechu čímdas Dach mit etw. dichten

niederprasseln: Bylo slyšet padat kroupy na střechu.Man hörte die Hagelkörner auf das Dach niederprasseln.

schnallen: sundat lyže ze střechy autadie Skier vom Autodach schnallen

springen: skočit z okna/ze střechyaus dem Fenster/vom Dach springen

stürzen: Spadl ze střechy.Er ist vom Dach gestürzt.

střecha: došková střechadas Strohdach