Hlavní obsah

dein

Zájmeno

  1. tvůj, tvá, tvé, tvoje patřící tobědein Bruder/Geschenktvůj bratr/dardeine Aufgabe/Taschentvá úloha/tvoje taškyzu deiner Tantek tvé tetě
  2. tvůj, tvá, tvé, tvoje bez následujícího podstatného jména
  • 2. pád osobního zájmena dutebeWir haben dein gedacht.Mysleli jsme (na) tebe.

Vyskytuje se v

Lebtag: (all) mein/dein Lebtag(po) celý můj/tvůj život

Pech: Pech gehabt!, Dein Pech!Tvoje smůla!, Máš smůlu!

Schaden: Es soll dein Schaden nicht sein.Nebudeš škodný., Nepřijdeš zkrátka.

Weisheit: Behalte deine Weisheit für dich!Nech si své moudrosti pro sebe!

dank: dank deiner guten Kenntnissedíky tvým dobrým znalostem

abgeben: Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab?Dáš mi kousek tvé housky?

ablaufen: Deine Zeit ist abgelaufen.Tvůj čas vypršel.

ansprechen: Dein neues Auto spricht mich an.Tvoje nové auto se mi líbí.

aufpassen: Pass gut auf deine Schwester auf!Dohlédni pořádně na svou sestru!

belasten: Deine Aussage hat ihn wahrscheinlich belastet.Tvoje výpověď mu pravděpodobně přitížila.

Beruf: hovor. žert. Du hast deinen Beruf verfehlt.Ty ses minul povoláním.

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

dein: Wir haben dein gedacht.Mysleli jsme (na) tebe.

deiner: Ich gedenke/erinnere mich deiner.Myslím/Vzpomínám na tebe.

ergeben: Deine Aussage ergibt keinen Sinn.Tvá výpověď nedává smysl.

erhalten: Erhalte dir deine gute Laune!Zachovej si dobrou náladu!

Fehler: Das war nicht dein Fehler.To nebyla tvoje chyba.

Führung: Deiner Tochter fehlt eine feste Führung.Tvé dceři chybí pevné vedení.

missverstehen: Sie hat deine Frage missverstanden.Špatně pochopila tvou otázku.

restlos: Er war von deiner Idee restlos begeistert.Byl tvým nápadem naprosto nadšen.

sauber: Das sind deine sauberen Freunde!To jsou tví povedení přátelé!

was: Was ist dein Vater?Čím je tvůj otec?

svůj, svá, své, svoje: Kümere dich um deine Angelegenheiten!Hleď si svého!

anebo: Hast du es getan, oder dein Bruder?Udělals to ty, anebo tvůj bratr?

být: Ist das dein Kugelschreiber?Je to tvoje propiska?

jídlo: Was ist dein Lieblingsgericht?Jaké je tvé oblíbené jídlo?

konečně: Schließlich ist es deine Sache.Konečně je to tvoje věc.

letět: Wann geht dein Flug?Kdy ti to letí?

marnit: Du darfst nicht deine Zeit verschwenden!Nesmíš marnit čas!

místo: An deiner Stelle würde ich hingehen.Na tvém místě bych tam šel.

nastavit: Streck deine Hand aus, ich gebe dir etwas!Nastav ruku, něco ti dám!

plýtvat: Verschwende nicht deine Zeit!Neplýtvej svým časem!

pozdravovat: Grüße deinen Freund von mir.Pozdravuj ode mne svého přítele.

při: Ich stehe dir bei., Ich stehe an deiner Seite.Jsem při tobě.

sbalit: Er hat deine Schwester angemacht.Sbalil tvou sestru.

spasit: Dein Hunderter rettet mich nicht!Tvoje stovka mě nespasí!

telefon: Dein Telefon klingelt.Zvoní ti telefon.

tip: Dein Tipp war diesmal richtig.Tvůj tip byl tentokrát správný.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: deine Meinungtvůj názor

umýt: Wasch dir deine Hände!Umyj si ruce!

vybíjet: Du darfst nicht deine Wut an den Kindern auslassen.Nesmíš si vybíjet zlost na dětech.

vyjádření: Ich warte auf deine Äußerung.Čekám na tvé vyjádření.

vykoupat: Bade deine Füße in einer Salzlösung.Nohy si vykoupej v solném roztoku.

vykukovat: Dein Pulli guckt vor.Vykukuje ti svetr.

vymlouvat se: Rede dich nicht immer auf deine Arbeit aus.Nevymlouvej se pořád na svou práci.

vystát: Ich kann deine Schwester nicht ausstehen.Nemůžu tvou sestru vystát.

zájem: Es liegt in deinem Interesse, dass ...Je v tvém zájmu, aby ...

zvonit: Dein Handy klingelt.Zvoní ti mobil.

že: Das ist deine Schwester, nicht wahr?To je tvoje sestra, že?

přání: Dein Wunsch ist mir Befehl.Tvé přání je mi rozkazem.

říkat: Das kannst du nicht dein eigen nennen.hovor. Neříká ti to tady pane.

vedle: Mit deiner Antwort liegst du ganz daneben.Tvoje odpověď je úplně vedle.