Hlavní obsah

nieder

Příslovce

  • pryč výzva ke svržení panovníka, režimu ap.

Vyskytuje se v

Tatra: Hohe/Niedere TatraVysoké/Nízké Tatry

Krone: Er legte die Krone nieder.Vzdal se koruny.

nízký: niedere Wirbeltierezool. nižší obratlovci

nižší: dem niederen Adel angehörenpatřit k nižší šlechtě

přízemní: niedere Absichten mit j-m/etw. habenmít přízemní úmysly s kým/čím

pud: den niederen Trieben nachgehenpodléhat nízkým pudům

spustit se: Der Regen ging nieder.Spustil se déšť.

zdrtit: Sein Tod schmetterte sie nieder.Jeho smrt ji zdrtila.