Hlavní obsah

trivial

Vyskytuje se v

triviální: zabývat se triviálním problémemsich mit einem trivialen Problem beschäftigen