Hlavní obsah

triviální

Přídavné jméno

  • trivial, Trivial-zabývat se triviálním problémemsich mit einem trivialen Problem beschäftigen