Hlavní obsah

platt

Vyskytuje se v

Flunder: platt sein wie eine Flundertvářit se jako vyoraná myš, zůstat paf

durchbrechen: Die Platte ist (in der Mitte) durchgebrochen.Deska se uprostřed prolomila.

kalt: kalte Platten zubereitenpřipravit obložené mísy

Platte: Daten auf die Platte speichernuložit data na disk

disk: kompaktní diskdie Compact Disc/CD-Platte

duše: píchnout dušieinen Platten haben

píchnout: Na zpáteční cestě jsme píchli.Auf dem Rückweg hatten wir einen Platten.

plotýnka: elektrická plotýnkaelektrische Platte

plytký: plytká zábavaplatte Unterhaltung

vyčnívat: Šrouby vyčnívají nad povrch desky.Die Schrauben ragen über die Oberfläche der Platte heraus.