Hlavní obsah

Abendessen

Das, podstatné jméno~s, ~

Vyskytuje se v

bei: beim Abendessen seinprávě večeřet

einschließen: Das Abendessen ist im Preis eingeschlossen.Večeře je zahrnuta v ceně.

ohřát: Was soll ich zum Abendessen aufwärmen?Co si mám ohřát k večeři?

opozdit se: Er hat sich wieder zum Abendessen verspätet.Zase se opozdil k večeři.

připravit: das Abendessen zubereitenpřipravit večeři

uvařit: Was wirst du heute zum Abendessen kochen?Co dnes uvaříš k večeři?