Hlavní obsah

fertig

Vyskytuje se v

fix: fix und fertighotový, dokončený, dodělaný (do konce) o práci ap.

los: Auf die Plätze/Achtung - fertig - los!Připravit (se) - pozor - teď!

Ende: bis Ende des Monats mit der Arbeit fertig seinbýt hotov s prací do konce měsíce

nein: Bist du schon fertig? – Nein, noch nicht!Už jsi hotov? – Ne, ještě ne!

Nerv: mit den Nerven herunter/am Ende/fertig seinbýt s nervy u konce

sobald: Ich komme, sobald ich mit der Arbeit fertig bin.Přijdu, jakmile budu hotov s prací.

sowie: Sowie ich fertig bin, komme ich.Jakmile budu hotov, přijdu.

copak: Ach was, du bist schon fertig?Copak, ty už jsi hotov?

hotovo: Alles ist schon fertig.Vše už je hotovo.

hotový: Das Mittagessen ist fertig.Oběd je hotový.

jako: Das nennst du fertig?To už máš jako hotové?

jen: Ich komme, sobald ich damit fertig bin.Přijdu, jen co to dodělám.

nejdřív: Er war als erster von allen fertig.Byl hotov nejdřív ze všech.

prý: Es soll morgen ganz fertig sein.Má to prý být zítra celé hotové.

tak: Wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich nach Hause.Až to dodělám, tak půjdu domů.

ubíjet: Diese Beziehung macht mich fertig.Ten vztah mě ubíjí.

uvařit se: Die Kartoffeln sind fertig gekocht.Brambory se už uvařily.

vzkázat: Lass ihm bestellen, wenn du fertig bist.Vzkaž mu, až budeš hotov.

způli: Ich bin schon halb fertig.Jsem už způli hotov.

že: Ich hoffe, dass ich bald fertig bin.Doufám, že budu brzy hotový.

hotové: zum Fertigen kommenpřijít k hotovému

kopyto: j-n matt setzen, j-n fertig machenpřen. roznést koho/co na kopytech

raz: eins, zwei mit j-m/etw. fertig seinbýt s kým/čím hotov raz dva

start: Auf die Plätze, fertig, los!Připravit se ke startu, pozor, teď!

fertig: Fertig ist die Laube!A je to (hotovo)!