Hlavní obsah

vyřídit

Vyskytuje se v

pěkný: vyřídit pěkný pozdraveinen schönen Gruß ausrichten

nezbytný: vyřídit nezbytné formalitydie notwendigen Formalitäten erledigen

než: Počkej, než to vyřídím.Warte mal, bis ich es erledige.

objednávka: vyřídit/potvrdit objednávkueine Bestellung erledigen/bestätigen

příznivě: příznivě vyřídit coetw. günstig erledigen

stížnost: vyřídit stížnostdie Beschwerde erledigen