Hlavní obsah

vyřešit

Vyskytuje se v

originálně: originálně co vyřešitetw. originell lösen

radikálně: vyřešit co radikálněetw. radikal lösen

rovnice: vyřešit rovnicidie Gleichung lösen

snadno: Problém se dá snadno vyřešit.Das Problem ist leicht zu lösen.

austragen: einen Streit unter j-m austragenvyřešit hádku mezi kým

binnen: etw. binnen drei Jahren erledigenvyřešit co během tří let