Hlavní obsah

vyřízený

Vyskytuje se v

pěkný: vyřídit pěkný pozdraveinen schönen Gruß ausrichten

kladný: kladné vyřízení žádostipositive Antragserledigung

nezbytný: vyřídit nezbytné formalitydie notwendigen Formalitäten erledigen

než: Počkej, než to vyřídím.Warte mal, bis ich es erledige.

objednávka: vyřídit/potvrdit objednávkueine Bestellung erledigen/bestätigen

příznivě: příznivě vyřídit coetw. günstig erledigen

stížnost: vyřídit stížnostdie Beschwerde erledigen

allein: vyřídit co sámetw. allein erledigen

baldmöglichst: žádat o co nejrychlejší vyřízeníum baldmöglichste Erledigung bitten

notwendig: vyřídit potřebné formalitydie notwendigen Formalitäten erledigen

anweisen: Uložila jsem mu, aby tu věc okamžitě vyřídil.Ich habe ihn angewiesen, die Sache sofort zu erledigen.

Einkauf: obstarat/vyřídit nákupyEinkäufe besorgen/erledigen

gerädert: být úplně vyřízenývollkommen gerädert sein

Gruß: vyřídit pozdravy komu od kohoj-m von j-m Grüße ausrichten/bestellen/übermitteln

Sache: Věc je vyřízena/rozhodnuta.Die Sache ist erledigt.