Hlavní obsah

stížnost

Vyskytuje se v

kniha: das Beschwerdebuchkniha přání a stížností

přání: das Wunschbuchkniha přání a stížností

zmatečný: die Nichtigkeitsklagezmateční stížnost

bezpředmětný: eine gegenstandslose Beschwerdebezpředmětná stížnost

popud: j-m Anlass zu Beschwerden gebendát komu popud ke stížnosti

anhören: (sich) j-s Beschwerden anhörenvyslechnout (si) stížnosti koho

einreichen: eine Beschwerde einreichenpodat stížnost

Klage: keinen Grund zur Klage gebennedat (žádný) důvod ke stížnosti

Beschwerde: auf Grund der Beschwerde von j-mna základě čí stížnosti

richten: eine Beschwerde an den Richter richtenadresovat stížnost soudci

stížnost: die Beschwerde erledigenvyřídit stížnost