Hlavní obsah

Gruß

Der, podstatné jméno~es, -ü-e

  • pozdrav, pozdravení při setkání ap.j-m die Hand zum Gruß reichenpodat komu ruku na pozdravj-m von j-m Grüße ausrichten/bestellen/übermittelnvyřídit pozdravy komu od kohomit freundlichen Grüßens přátelským pozdravem závěr dopisu

Vyskytuje se v

bestellen: Moc ho ode mě pozdravuj!Bestelle ihm viele Grüße von mir!

erheben: pozdvihnout ruku k pozdravudie Hand zum Gruß erheben

neigen: sklonit hlavu na pozdravden Kopf zum Gruß neigen

schicken: poslat pozdraveinen Gruß schicken

würdigen: nestát komu za pozdravj-n keines Grußes würdigen

pěkný: vyřídit pěkný pozdraveinen schönen Gruß ausrichten

pozdrav: srdečný pozdravein herzlicher Gruß

s, se: s pozdravem závěrečná formule dopisumit freundlichen Grüßen, freundliche Grüße

kynout: kynout komu na pozdravj-m zur Begrüßung winken, j-m einen Gruß zuwinken

mnoho: poslat mnoho pozdravů komuj-m viele Grüße schicken

odpovědět: odpovědět na pozdravauf einen Gruß antworten

pokynout: pokynout komu na pozdravj-m einen Gruß zuwinken

pozdravovat: Pozdravuj ode mne svého přítele.Grüße deinen Freund von mir.

přetlumočit: přetlumočit rodičům pozdravyden Eltern Grüße übermitteln

smeknout: smeknout na pozdravden Hut zum Gruß ziehen

z, ze: pozdrav z Berlínaein Gruß aus Berlin

zámoří: pozdrav ze zámoříein Gruß aus Übersee

Gruß: podat komu ruku na pozdravj-m die Hand zum Gruß reichen