Hlavní obsah

beginnen

Slovesobegann, h. begonnen

  1. etw. Akk, mit etw. začít co, s čím s prací ap., zahájit co debatu ap.
  2. začínat mít začátekAm Abend begann es zu schneien.Večer začalo sněžit.

Vyskytuje se v

bei: bei Beginn der Vorlesungna začátku přednášky

zu: zu Beginnna začátek, na začátku

Arbeit: mit der Arbeit beginnenzačít s prací

verheißungsvoll: verheißungsvoll beginnenzačínat slibně

durchsieben: Sie begannen, die Bewerber durchzusieben.Začali uchazeče prosévat.

nanovo: aufs Neue beginnenzačít nanovo

počátkem: Es passierte zu Beginn des Frühlings.Stalo se to počátkem jara.

rok: zu Beginn/am Ende dieses Jahreszačátkem/koncem tohoto roku

rozhovořit se: Wenn er zu sprechen beginnt, kann er nicht aufhören.Jakmile se rozhovoří, nemůže přestat.

rozplakat se: Er begann vor Freude zu weinen.Rozplakal se radostí.

rozpracovat: mit der Hausaufgabe beginnenrozpracovat domácí úkol

roztřást: Er hat zu frösteln begonnen.Roztřásla ho zima.

rozzářit se: Die Neonlichter begannen zu strahlen.Neonová světla se rozzářila.

vyučování: Der Unterricht beginnt um 8 Uhr.Vyučování začíná v 8 hodin.

z, ze: zu Beginn, anfangsz počátku

začátek: zu Beginn der neunziger Jahrena začátku 90. let

započít: eine Arbeit beginnenzapočít práci

započít se: Die nächste Etappe beginnt im April.Další etapa se započne v dubnu.

zkraje: Wir beginnen von Anfang an.Vezmeme to zkraje.

zneklidnět: Der Hund wurde unruhig und begann zu bellen.Pes zneklidněl a začal štěkat.

zuřit: Der Wahnsinnige begann zu toben.Šílenec začal zuřit.

beginnen: Am Abend begann es zu schneien.Večer začalo sněžit.