Hlavní obsah

Beginn

Der, podstatné jméno~(e)s

Vyskytuje se v

bei: bei Beginn der Vorlesungna začátku přednášky

zu: zu Beginnna začátek, na začátku

Arbeit: mit der Arbeit beginnenzačít s prací

beginnen: Am Abend begann es zu schneien.Večer začalo sněžit.

verheißungsvoll: verheißungsvoll beginnenzačínat slibně

durchsieben: Sie begannen, die Bewerber durchzusieben.Začali uchazeče prosévat.

nanovo: začít nanovoaufs Neue beginnen

počátkem: Stalo se to počátkem jara.Es passierte zu Beginn des Frühlings.

rok: začátkem/koncem tohoto rokuzu Beginn/am Ende dieses Jahres

rozhovořit se: Jakmile se rozhovoří, nemůže přestat.Wenn er zu sprechen beginnt, kann er nicht aufhören.

rozplakat se: Rozplakal se radostí.Er begann vor Freude zu weinen.

rozpracovat: rozpracovat domácí úkolmit der Hausaufgabe beginnen

roztřást: Roztřásla ho zima.Er hat zu frösteln begonnen.

rozzářit se: Neonová světla se rozzářila.Die Neonlichter begannen zu strahlen.

vyučování: Vyučování začíná v 8 hodin.Der Unterricht beginnt um 8 Uhr.

z, ze: z počátkuzu Beginn, anfangs

začátek: na začátku 90. letzu Beginn der neunziger Jahre

začátek: od samého začátkuvon Beginn an

začátek: na začátku hryam Anfang/zu Beginn des Spieles

započít: započít prácieine Arbeit beginnen

započít se: Další etapa se započne v dubnu.Die nächste Etappe beginnt im April.

zkraje: Vezmeme to zkraje.Wir beginnen von Anfang an.

zneklidnět: Pes zneklidněl a začal štěkat.Der Hund wurde unruhig und begann zu bellen.

zuřit: Šílenec začal zuřit.Der Wahnsinnige begann zu toben.