Hlavní obsah

morgen

Příslovce

  1. ráno, zránamorgen frühčasně z ránazu morgenk ránu
  2. zítramorgen Abendzítra večerbis morgendo zítra, do zítřkafür morgenna zítra, na zítřekmorgen in einer Woche/einem Jahrod zítřka za týden/rok
  3. zítřek, budoucnostdie Technologie von morgentechnologie budoucnosti

Příslovce

  1. Morgen ist auch noch ein Tag. Zítra je taky den.

Der, podstatné jméno~s, ~

  • ránoGuten Morgen!Dobré ráno!Morgen für Morgenkaždé ránoeines (schönen) Morgensjednoho (pěkného) rána

Vyskytuje se v

morgen: Morgen ist auch noch ein Tag.Zítra je taky den.

Tag: Morgen ist auch noch ein Tag!Zítra je taky den!

aber: heute nicht, aber morgendnes ne, ale zítra

dämmern: Der Morgen/Tag dämmert.Rozednívá se.

Morgen: Guten Morgen!Dobré ráno!

schon: Wenn (es) nur schon morgen wäre!Kdyby (už) tak bylo zítra!

Abend: von Morgen bis Abendod rána do večera

anrufen: Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?

behandeln: Können wir das nicht morgen behandeln?Nemohli bychom to probrat zítra?

daheimbleiben: Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

der, die, das: Die Fischers fahren morgen in Urlaub.Fischerovi jedou zítra na dovolenou.

eben: Dann müssen wir die Sitzung auf morgen verschieben. – Eben!Potom tedy musíme přesunout schůzku na zítřek. – Přesně tak!

entweder: Er kommt entweder heute oder morgen.Buď přijde dnes, nebo zítra.

essen: Wir gehen morgen gegen Mittag Pizza essen.Zítra kolem poledne jdeme na pizzu.

frisch: jeden Morgen frisches Brot kaufenkupovat každé ráno čerstvý chléb

grauen: Der Morgen graut.Rozednívá se.

gut: Guten Morgen!Dobré ráno!

hoffen: Ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter gibt.Doufám, že bude zítra hezké počasí.

plus: Am Morgen waren es fünf Grad plus.Ráno bylo plus pět stupňů.

sagen: j-m Guten Morgen sagenříci komu dobré ráno

stehen: Die Aufgabe muss morgen stehen.Úkol musí být zítra hotový.

von: Von morgen ab rauche ich nicht mehr.Od zítřka nekouřím.

bis: Bis morgen!Zítra na shledanou!, Tak zítra!

dobrý: Guten Morgen!Dobré ráno!

předpověď: die Wettervorhersage für morgenmeteor. předpověď počasí na zítřek

ráno: Guten Morgen!Dobré ráno!

večer: von früh bis spät, vom Morgen bis zum Abendod rána do večera

brzy: früh am Morgen aufstehenvstát brzy ráno

být: Würdest du morgen kommen?Nepřišel bys zítra?

mít: Morgen soll schönes Wetter sein.Zítra má být hezky.

mrknout: Ich sehe mir das morgen an.Zítra se na to mrknu.

naráz: Sie hat von heute auf morgen aufgehört zu rauchen.Přestala naráz kouřit.

ne: Ruf mich an, aber nicht morgen.Zavolej mi, ale ne zítra.

odpoledne: heute/morgen Nachmittagdnes/zítra odpoledne

pozdě: spät gegen Morgen/in der Nachtpozdě k ránu/v noci

prý: Es soll morgen ganz fertig sein.Má to prý být zítra celé hotové.

představit si: Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre!Jen si představ, kam zítra jedu!

rámusit: bis zum Morgen Radau machenrámusit až do rána

roztočit: Morgen hauen wir auf die Pauke.Zítra to pořádně roztočíme.

sněžit: Es soll morgen schneien.Zítra má sněžit.

sprchnout: Es nieselte am Morgen ein bisschen.Ráno trochu sprchlo.

ty: Morgen komme ich zu dir.Zítra přijdu k tobě.

týden: morgen in einer Wocheod zítřka za týden

vcházet: Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.Nový zákon zítra vchází v platnost.

vytrvat: Sie hat bei dem Kranken bis zum Morgen ausgehalten.Vytrvala u nemocného až do rána.

zatelefonovat: Kannst du mich morgen anrufen?Můžeš mi zítra zatelefonovat?

zítra: morgen frühzítra ráno

zítřek: ab morgen in einer Wocheod zítřka za týden

znovu: Ich werde es morgen nochmals versuchen.Zítra to zkusím znovu.

zrána: Wir fahren gleich am Morgen ab.Hned zrána odjíždíme.

dnes: Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen!Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek!

moudrý: Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.Ráno je moudřejší večera.

heute: lieber heute als morgenraději hned