Hlavní obsah

morgen

Příslovce

  1. ráno, zránamorgen frühčasně z ránazu morgenk ránu
  2. zítramorgen Abendzítra večerbis morgendo zítra, do zítřkafür morgenna zítra, na zítřekmorgen in einer Woche/einem Jahrod zítřka za týden/rok
  3. zítřek, budoucnostdie Technologie von morgentechnologie budoucnosti

Příslovce

  1. Morgen ist auch noch ein Tag. Zítra je taky den.

Der, podstatné jméno~s, ~

  • ránoGuten Morgen!Dobré ráno!Morgen für Morgenkaždé ránoeines (schönen) Morgensjednoho (pěkného) rána

Vyskytuje se v

heute: lieber heute als morgenraději hned

Tag: Morgen ist auch noch ein Tag!Zítra je taky den!

aber: heute nicht, aber morgendnes ne, ale zítra

dämmern: Der Morgen/Tag dämmert.Rozednívá se.

schon: Wenn (es) nur schon morgen wäre!Kdyby (už) tak bylo zítra!

Abend: von Morgen bis Abendod rána do večera

anrufen: Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?

behandeln: Können wir das nicht morgen behandeln?Nemohli bychom to probrat zítra?

daheimbleiben: Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

der, die, das: Die Fischers fahren morgen in Urlaub.Fischerovi jedou zítra na dovolenou.

eben: Dann müssen wir die Sitzung auf morgen verschieben. – Eben!Potom tedy musíme přesunout schůzku na zítřek. – Přesně tak!

entweder: Er kommt entweder heute oder morgen.Buď přijde dnes, nebo zítra.

essen: Wir gehen morgen gegen Mittag Pizza essen.Zítra kolem poledne jdeme na pizzu.

frisch: jeden Morgen frisches Brot kaufenkupovat každé ráno čerstvý chléb

grauen: Der Morgen graut.Rozednívá se.

grauen: Mir graut, wenn ich an morgen denke.Děsím se, když pomyslím na zítřek.

gut: Guten Morgen!Dobré ráno!

hoffen: Ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter gibt.Doufám, že bude zítra hezké počasí.

plus: Am Morgen waren es fünf Grad plus.Ráno bylo plus pět stupňů.

sagen: j-m Guten Morgen sagenříci komu dobré ráno

stehen: Die Aufgabe muss morgen stehen.Úkol musí být zítra hotový.

von: Von morgen ab rauche ich nicht mehr.Od zítřka nekouřím.

bis: Bis morgen!Zítra na shledanou!, Tak zítra!

dobrý: Dobré ráno!Guten Morgen!

předpověď: meteor. předpověď počasí na zítřekdie Wettervorhersage für morgen

ráno: Dobré ráno!Guten Morgen!

ráno: brzy ránofrüh am Morgen

večer: od rána do večeravon früh bis spät, vom Morgen bis zum Abend

brzy: vstát brzy ránofrüh am Morgen aufstehen

být: Nepřišel bys zítra?Würdest du morgen kommen?

mít: Zítra má být hezky.Morgen soll schönes Wetter sein.

mrknout: Zítra se na to mrknu.Ich sehe mir das morgen an.

naráz: Přestala naráz kouřit.Sie hat von heute auf morgen aufgehört zu rauchen.

ne: Zavolej mi, ale ne zítra.Ruf mich an, aber nicht morgen.

odpoledne: dnes/zítra odpoledneheute/morgen Nachmittag

pozdě: pozdě k ránu/v nocispät gegen Morgen/in der Nacht

prý: Má to prý být zítra celé hotové.Es soll morgen ganz fertig sein.

představit si: Jen si představ, kam zítra jedu!Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre!

rámusit: rámusit až do ránabis zum Morgen Radau machen

ráno: časné ránoder frühe Morgen

roztočit: Zítra to pořádně roztočíme.Morgen hauen wir auf die Pauke.

sněžit: Zítra má sněžit.Es soll morgen schneien.

sprchnout: Ráno trochu sprchlo.Es nieselte am Morgen ein bisschen.

ty: Zítra přijdu k tobě.Morgen komme ich zu dir.

týden: od zítřka za týdenmorgen in einer Woche

vcházet: Nový zákon zítra vchází v platnost.Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.

vytrvat: Vytrvala u nemocného až do rána.Sie hat bei dem Kranken bis zum Morgen ausgehalten.

zatelefonovat: Můžeš mi zítra zatelefonovat?Kannst du mich morgen anrufen?

zítra: zítra ránomorgen früh

zítřek: od zítřka za týdenab morgen in einer Woche

znovu: Zítra to zkusím znovu.Ich werde es morgen nochmals versuchen.

zrána: Hned zrána odjíždíme.Wir fahren gleich am Morgen ab.

dnes: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek!Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen!

moudrý: Ráno je moudřejší večera.Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.

ráno: Ráno je moudřejší večera.Guter Rat kommt über Nacht., Der Morgen ist weiser als der Abend.

zítra: Tak zítra!(Also dann,) Bis morgen!

zítra: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen.