Hlavní obsah

rámusit

Nedokonavé sloveso

  • hovor.lärmen, Radau machen, polternrámusit až do ránabis zum Morgen Radau machenrámusit s nádobímmit Geschirr klappern

Vyskytuje se v

rámus: rámus z uliceLärm von der Straße