Hlavní obsah

týden

Podstatné jméno, rod mužský

  • die Wocheminulý/příští týdenvorige/nächste Wochedvakrát za týdenzweimal pro Wocheod zítřka za týdenmorgen in einer Wocheza pár týdnůin einigen Wochen

Vyskytuje se v

průběh: v průběhu dvou týdnůinnerhalb von zwei Wochen

splatný: splatný do tří týdnůzahlbar binnen drei Wochen

zápočtový: zápočtový týdendie Testatwoche

ano: Přijedu až za týden, ano?Ich komme erst in einer Woche, ja?

do: třikrát do týdnedreimal in einer Woche

flákat se: týden se fláká doma.Schon seit einer Woche lungert er zu Hause herum.

minulý: minulý týdenvorige/letzte Woche

na: jet na dva týdny do Rumunskafür zwei Wochen nach Rumänien fahren

nejdřív: Uvidíme se nejdřív za dva týdny.Wir sehen uns frühestens in zwei Wochen.

poflakovat se: Poflakoval se týden u moře.Er gammelte eine Woche am Meer.

přibližně: Na přípravu máš přibližně týden.Für die Vorbereitung hast du etwa eine Woche.

příští: příští týden/roknächste Woche/nächstes Jahr

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: v tomhletom týdnuin dieser Woche

teprve: teprve před týdnemerst vor einer Woche

teprve: Je jim teprve 5 týdnů.Sie sind erst 5 Wochen alt.

ulévat se: týden se ulévá ze školy.Seit einer Woche schwänzt er die Schule.

uplynulý: události uplynulého týdnedie Ereignisse der vergangenen Woche

vidět se: Vidíme se každý týden.Wir sehen uns jede Woche.

vyléčit: Lékař vyléčil pacienta za pět týdnů.Der Arzt heilte den Patienten in fünf Wochen (aus).

zaspat: V tomto týdnu třikrát zaspal.In dieser Woche hat er schon dreimal verschlafen.

zítřek: od zítřka za týdenab morgen in einer Woche

auf: auf eine Wochena jeden týden

in: in zwei Wochenza dva týdny

morgen: morgen in einer Woche/einem Jahrod zítřka za týden/rok

vor: vor drei Wochenpřed třemi týdny

Kur: Die Kur dauert zwei Wochen.Léčba trvá dva týdny.

letzt(er,e,es): in der letzten Wocheminulý týden

unterwegs: Wir waren vier Wochen unterwegs.Byli jsme na cestách čtyři týdny.

Woche: kommende/nächste Wochepříští týden

Woche: vorige/letzte Wocheminulý týden

Woche: heute vor einer Wochepřesně před týdnem

Woche: Anfang der Wochezačátek týdne

zahlbar: zahlbar binnen drei Wochensplatný do třech týdnů

zu: Sie geht jede Woche zur Gymnastik.Každý týden chodí na gymnastiku.