Hlavní obsah

kur

Vyskytuje se v

bekommen: Die Kur ist ihm schlecht bekommen.Léčba mu moc neprospěla.

mein: Ich mache dieses Jahr wieder meine Kur.Tento rok absolvuji opět svůj léčebný pobyt.

lázně: zur Kur fahrenjet do lázní

sestava: die Pflicht(übung)/Kürsport. povinná/volná sestava

volný: die Kür, der Kürlaufsport. volná jízda

léčba: die Kur abbrechenpřerušit léčbu

Kur: Die Kur dauert zwei Wochen.Léčba trvá dva týdny.