Hlavní obsah

abkühlen

Vyskytuje se v

ochladit se: Heute Nacht hat es (sich) merklich abgekühlt.Dnes v noci se řádně ochladilo.

poněkud: Es hat sich einigermaßen abgekühlt.Poněkud se ochladilo.

vychladnout: Warte, bis die Suppe abkühlt.Počkej, až polévka vychladne.

zchladit: das Getränk abkühlenzchladit nápoj

zchladit se: sich im Schwimmbecken abkühlenzchladit se v bazénu

abkühlen: Heute Nacht hat es sich merklich abgekühlt.Dnes v noci se znatelně ochladilo.