Hlavní obsah

abkühlen

Vyskytuje se v

ochladit se: Dnes v noci se řádně ochladilo.Heute Nacht hat es (sich) merklich abgekühlt.

poněkud: Poněkud se ochladilo.Es hat sich einigermaßen abgekühlt.

vychladnout: Počkej, až polévka vychladne.Warte, bis die Suppe abkühlt.

zchladit: zchladit nápojdas Getränk abkühlen

zchladit se: zchladit se v bazénusich im Schwimmbecken abkühlen