Hlavní obsah

přijmout

Vyskytuje se v

místo: Nehmen Sie Platz.Přijměte místo.

praxe: j-n für ein Praktikum aufnehmenpřijmout koho na praxi

člen: j-n als Mitglied aufnehmenpřijmout koho za člena

nabídka: j-s Angebot annehmenpřijmout nabídku koho

novela: eine Gesetzesnovelle aufnehmenpřijmout novelu zákona

omluva: Ich bitte Sie um Entschuldigung.Přijměte prosím moji omluvu.

podmínečně: j-n/etw. bedingungsweise annehmenpodmínečně přijmout koho/co

pohostinně: j-n gastfreundlich empfangenpohostinně přijmout koho

pozornost: eine kleine Aufmerksamkeit von j-m annehmenpřijmout malou pozornost od koho

předsednictví: den Vorsitz annehmenpřijmout předsednictví

uchazeč: den Bewerber abweisen/annehmenodmítnout/přijmout uchazeče

zdráhat se: Er weigerte sich ein Geschenk anzunehmen.Zdráhal se přijmout dar.

otevřený: j-n mit offenen Armen empfangenpřijmout koho s otevřenou náručí

Abordnung: eine Abordnung empfangenpřijmout delegaci

aufnehmen: j-n im Krankenhaus aufnehmenpřijmout koho do nemocnice

beraten: Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.

empfangen: eine Anregung von j-m empfangenpřijmout podnět od koho

kritiklos: etw. kritiklos hinnehmenco nekriticky přijmout

nehmen: j-s Angebot nehmenpřijmout čí nabídku

Signal: ein Signal empfangenpřijmout signál

přijmout: das Angebot annehmenpřijmout nabídku