Hlavní obsah

uchazeč

Vyskytuje se v

nemnoho: nicht viele Bewerbernemnoho uchazečů

pohovor: eine Besprechung mit den Stellenbewerbernpohovor s uchazeči o zaměstnání

shora: der obengenannte Bewerbershora jmenovaný uchazeč

Anwärter: ein Anwärter auf einen Postenuchazeč o (pracovní) místo/post

durchsieben: Sie begannen, die Bewerber durchzusieben.Začali uchazeče prosévat.

uchazeč: den Bewerber abweisen/annehmenodmítnout/přijmout uchazeče