Hlavní obsah

zaměstnat

Vyskytuje se v

Hilfe: zaměstnat pomocnou sílueine Hilfe einstellen

Zeit: zaměstnat koho (jen) na dobu určitouj-n (nur) auf Zeit einstellen

anstellen: Naše firma ho (ne)zaměstnala.Unsere Firma hat ihn (nicht) angestellt.

einstellen: zaměstnat koho na výpomocj-n als Aushilfe einstellen