Hlavní obsah

zaměstnat

Vyskytuje se v

Hilfe: eine Hilfe einstellenzaměstnat pomocnou sílu

Zeit: j-n (nur) auf Zeit einstellenzaměstnat koho (jen) na dobu určitou

anstellen: Unsere Firma hat ihn (nicht) angestellt.Naše firma ho (ne)zaměstnala.

einstellen: j-n als Aushilfe einstellenzaměstnat koho na výpomoc