Hlavní obsah

propustit

Vyskytuje se v

vazba: propustit koho z vazbyj-n aus der Haft entlassen

kauce: být propuštěn na kaucigegen Kaution entlassen werden

nemocnice: propustit koho z nemocnicej-n aus dem Krankenhaus entlassen

vězeň: propustit vězně na svoboduden Gefangenen auf freien Fuß setzen

z, ze: propustit koho ze službyj-n aus dem Dienst entlassen

fristlos: propustit koho s okamžitou platnostíj-n fristlos entlassen

Stunde: být na hodinu propuštěnzur Stunde gekündigt werden