Hlavní obsah

propustit

Vyskytuje se v

vazba: propustit koho z vazbyj-n aus der Haft entlassen

kauce: být propuštěn na kaucigegen Kaution entlassen werden

nemocnice: propustit koho z nemocnicej-n aus dem Krankenhaus entlassen

vězeň: propustit vězně na svoboduden Gefangenen auf freien Fuß setzen

z, ze: propustit koho ze službyj-n aus dem Dienst entlassen

fristlos: j-n fristlos entlassenpropustit koho s okamžitou platností

Stunde: zur Stunde gekündigt werdenbýt na hodinu propuštěn