Hlavní obsah

zastavět

Vyskytuje se v

krvácení: zastavit krvácenídie Blutung stillen

naráz: Auto naráz zastavilo.Das Auto ist plötzlich stehen geblieben.

příval: zastavit příval krveden Blutschwall stoppen

přívod: zastavit přívod čehodie Zuleitung von etw. stoppen

semafor: zastavit u semaforuan der Ampel anhalten

voda: pustit/zastavit voduWasser aufdrehen/zudrehen

zastavit se: Zastav se u mě!Komm bei mir vorbei!

flüchtig: j-m einen flüchtigen Besuch abstattenzastavit se u koho (na návštěvě)

Lauf: den Lauf der Maschine stoppenzastavit chod stroje

anhalten: von einer Streife angehalten werdenbýt zastaven policejní hlídkou

anhalten: Der Wagen hielt vor dem Haus an.Vůz zastavil před domem.

ausdrehen: das Gas ausdrehenzastavit plyn

aussteigen: Nicht aussteigen, bevor der Zug hält!Nevystupovat, dokud vlak nezastaví!

halten: Halt!Zastavit!, Stát!

stoppen: ein Auto stoppenzastavit auto

stoppen: eine Reisegruppe an der Grenze stoppenzastavit skupinu turistů na hranici

stoppen: Der Polizist stoppte den Verkehr.Policista zastavil dopravu.

versetzen: einen Schmuck/eine Antiquität versetzenzastavit šperk/starožitnost