Hlavní obsah

anhalten

Slovesohält an, ie, a

  1. zastavit auto, hodinky ap.von einer Streife angehalten werdenbýt zastaven policejní hlídkoudie Luft/den Atem anhaltenzadržet/zatajit dech
  2. zastavit se, zůstat stát cyklista, chodec ap.Der Wagen hielt vor dem Haus an.Vůz zastavil před domem.
  3. j-n zu etw. nabádat, vést koho k čemu k pravdomluvnosti ap.
  4. trvat déšť, horka ap.

Vyskytuje se v

Luft: zadržet dech strachem, obavami ap.die Luft anhalten

Atem: zadržet dechden Atem anhalten

semafor: zastavit u semaforuan der Ampel anhalten

zadržet: zadržet dechden Atem anhalten

zatajit: zatajit dechdie Luft/den Atem anhalten

anhalten: být zastaven policejní hlídkouvon einer Streife angehalten werden