Hlavní obsah

vypustit

Vyskytuje se v

ablassen: die Luft aus einem Reifen ablassenvypustit vzduch z pneumatiky