Hlavní obsah

ablassen

Vyskytuje se v

ablassen: die Luft aus einem Reifen ablassenvypustit vzduch z pneumatiky