Hlavní obsah

pozornost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (soustředěnost) die Aufmerksamkeitsoustředit svou pozornost na coseine Aufmerksamkeit auf etw. lenkenodvést čí pozornost od čehoj-s Aufmerksamkeit von etw. ablenken
  2. (zvýšený zájem) die Aufmerksamkeitbýt středem pozornostiim Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen
  3. (ochota) die Aufmerksamkeit, die Beachtung, der Gefallenprojevovat komu pozornostj-m Beachtung zollen
  4. (dárek) die Aufmerksamkeitzast. das Angebinde, das Geschenkpřijmout malou pozornost od kohoeine kleine Aufmerksamkeit von j-m annehmen

Vyskytuje se v

obrátit: die Aufmerksamkeit auf j-n/etw. richtenobrátit pozornost na koho/co

odlákat: j-s Aufmerksamkeit von etw. ablenkenodlákat pozornost koho od čeho

odpoutat: j-s Aufmerksamkeit ablenkenodpoutat čí pozornost

odvést: die Aufmerksamkeit von j-m/etw. ablenkenodvést pozornost od koho/čeho

ochabnout: in seiner Aufmerksamkeit ermattenochabnout v pozornosti

ochabovat: Seine Aufmerksamkeit lässt schnell nach.Jeho pozornost rychle ochabuje.

upnout: seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richtenupnout pozornost jiným směrem

zaostřit: die Aufmerksamkeit schärfen auf etw. Akkzaostřit pozornost na co

zkoncentrovat: die Aufmerksamkeit konzentrierenzkoncentrovat pozornost

věnovat: die Aufmerksamkeit etw. Dat zuwendenvěnovat čemu pozornost

ablenken: j-s Aufmerksamkeit von etw. ablenkenodvést čí pozornost od čeho

Aufmerksamkeit: j-s Aufmerksamkeit ablenkenodvést čí pozornost

Beachtung: kniž. Beachtung verdienenzasluhovat (si) pozornost

Kunde: Das ist Dienst am Kunden.To je pozornost podniku.

pozornost: j-s Aufmerksamkeit von etw. ablenkenodvést čí pozornost od čeho