Hlavní obsah

zkoncentrovat

Dokonavé sloveso

  1. (seskupit) konzentrieren, versammelnzkoncentrovat pozornostdie Aufmerksamkeit konzentrierenzkoncentrovat veškeré síly na coalle Kräfte auf etw. konzentrieren
  2. (roztok ap.) konzentrierenzkoncentrovat roztokdie Lösung konzentrieren