Hlavní obsah

věnovat

Dokonavé sloveso i nedokonavé sloveso

  1. (poskytnout, obětovat) widmen, zuwenden
  2. (darovat) widmen, schenkenzast. zueignenvěnovat všechno dětemalles den Kindern schenkenvěnovat příteli knihudas Buch einem Freund widmen
  3. (určit) widmenKniha je věnována nejmenším čtenářům.Das Buch ist den kleinsten Lesern gewidmet.

Vyskytuje se v

humanitní: sich einer humanitären Tätigkeit widmenvěnovat se humanitní činnosti

lékařství: sich der Medizin widmenvěnovat se lékařství

publicistika: sich der Publizistik widmenvěnovat se publicistice

rekreačně: Er treibt in der Freizeit mehrere Sportarten.Rekreačně se věnuje několika sportům.

věnovat se: sich dem Kranken widmenvěnovat se nemocnému

výzkum: sich der Forschung widmenvěnovat se výzkumu

Beachtung: kniž. j-m/etw. keine Beachtung schenkennevěnovat komu/čemu pozornost, nevšímat si koho/čeho

betreiben: Sport betreibenvěnovat se sportu

věnovat: alles den Kindern schenkenvěnovat všechno dětem