Hlavní obsah

výzkum

Vyskytuje se v

grant: grant na výzkumdie Forschungsbeihilfe

metodika: metodika výzkumudie Forschungsmethodik

terénní: stat. terénní výzkumdie Feldforschung, das Field-Research

plošný: plošný výzkumflächenhafte Forschung

pokročilý: pokročilý vědecký výzkumeine fortgeschrittene wissenschaftliche Forschung

provádět: provádět výzkum veřejného míněníöffentliche Meinungsumfrage durchführen

stagnovat: Výzkum stagnuje.Die Forschung stagniert.

Objekt: ein Objekt der Forschungobjekt výzkumu

Stand: der jetzige Stand der Forschungnynější stav výzkumu