Hlavní obsah

Besuch

Vyskytuje se v

fleißig: vytrvale navštěvovat coetw. fleißig besuchen

flüchtig: zastavit se u koho (na návštěvě)j-m einen flüchtigen Besuch abstatten

abstatten: navštívit kohoj-m einen Besuch abstatten

beehren: poctít koho návštěvouj-n mit seinem Besuch beehren

besuchen: Chtěl jsem tě navštívit o víkendu.Ich wollte dich am Wochenende besuchen.

falls: Pokud přijede do Prahy, navštíví nás.Falls er nach Prag kommt, besucht er uns.

Galerie: navštívit galeriieine Galerie besuchen

ihnen: Dnes k nim půjdeme na návštěvu.Heute gehen wir zu ihnen zu Besuch.

indem: Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.

letzt(er,e,es): při naší poslední návštěvěbei unserem letzten Besuch

machen: navštívit kohoeinen Besuch bei j-m machen

reservieren: rezervovat pokoj pro návštěvuein Zimmer für einen Besuch reservieren

verbinden: spojit návštěvu lékaře s nákupemden Besuch des Arztes mit dem Einkaufen verbinden

Vorlesung: navštěvovat přednášky profesora MeieraVorlesungen bei Professor Meier besuchen

čekat: čekat večer návštěvueinen Besuch am Abend erwarten

četnost: četnost návštěvdie Häufigkeit der Besuche

formální: vykonat formální návštěvu koho, u kohoj-m einen formellen Besuch abstatten

internista: navštívit internistueinen Internisten besuchen

každodenně: každodenně navštěvovat koho/coj-n/etw. täglich besuchen

muzeum: návštěva muzeader Besuch eines Museums

načas: načas navštívit koho/coj-n/etw. auf kurze Zeit besuchen

najindy: odložit návštěvu najindyden Besuch auf ein andermal verschieben

návštěva: milá návštěvanetter Besuch

nevhod: přijít na návštěvu nevhodunpassend zu Besuch kommen

oběhnout: Musíš oběhnout důležité lidi.Du musst alle wichtigen Leute besuchen.

přednáška: navštěvovat přednáškydie Vorlesungen besuchen

přijmout: přijmout návštěvu srdečněden Besuch herzlich empfangen

přilít: přilít návštěvě čajdem Besuch Tee nachgießen

škola: chodit do školydie Schule besuchen, zur Schule gehen

taneční: chodit do tanečníchdie Tanzstunden besuchen

třída: chodit do osmé třídydie achte Klasse besuchen

uvítat: uvítat návštěvu na letištiden Besuch am Flughafen empfangen

vzácný: To je ale vzácná návštěva!Welch seltener Besuch!

Besuch: být na návštěvě u kohobei j-m zu/auf Besuch sein