Hlavní obsah

hodiny

Podstatné jméno, rod ženský pomnožné

  • die Uhrkuchyňské hodinydie Küchenuhrnatáhnout hodinydie Uhr aufziehenparkovací hodinydie Parkuhr

Vyskytuje se v

bicí: bicí hodinydie Schlaguhr

brát: brát hodiny čeho u kohobei j-m Stunden in etw. nehmen

duch: hodina duchůdie Geisterstunde, die Gespensterstunde

hodina: každou hodinujede Stunde, stündlich

hodina: rozvrh hodinder Stundenplan

hodina: vyučovací/pracovní hodinadie Unterrichtsstunde/Arbeitsstunde

hodina: úřední hodinydie Amtsstunden, die Dienststunden

hodina: zavírací hodinadie Sperrstunde

hrací: hrací hodinydie Spieluhr

konverzace: hodina konverzaceeine Konversationsstunde

kukačka: hodiny s kukačkoudie Kuckucksuhr

kyvadlový: kyvadlové hodinydie Pendeluhr

mechanismus: mechanismus hodindas Uhrwerk

nástěnný: nástěnné hodinydie Wanduhr

návštěva: den/hodina návštěvder Besuchstag/die Besuchszeit

parkovací: parkovací hodinydie Parkuhr

píchací: píchací hodinydie Stechuhr

pískový: pískové hodinydie Sanduhr

podvečerní: podvečerní hodinadie Abendstunde

pracovní: pracovní doba/hodinydie Arbeitszeit/Arbeitsstunden

průměrný: fyz. průměrná rychlost za hodinudie Stundengeschwindigkeit

přesýpací: přesýpací hodinydie Sanduhr

rozvrh: rozvrh hodinder Stundenplan

stojací: stojací hodinydie Standuhr

úřední: úřední hodinydie Amtsstunden, die Dienststunden

vysílací: vysílací hodina/dobadie Sendestunde/Sendezeit

vyučovací: vyučovací hodinadie Unterrichtsstunde

ani: Ani nevím, kolik je hodin.Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

budík: nastavit budík na šest hodinden Wecker auf sechs Uhr stellen

být: Je jedna hodina.Es ist ein Uhr.

celý: Trvá to celé hodiny.Es dauert stundenlang.

časný: v časných ranních hodináchin den frühen Morgenstunden

denně: Kolik hodin denně pracujete?Wie viele Stunden am Tag arbeiten Sie?

denně: otevřeno denně od 8 do 12 (hodin)geöffnet täglich von acht bis zwölf (Uhr)

dopředu: posunout hodiny dopředudie Uhr vorstellen

dřív: o hodinu dříveine Stunde früher

hodina: jet rychlostí 80 km za hodinumit 80 Stundenkilometern fahren

hodina: vrátit se za čtvrt/půl hodinyin einer viertel/halben Stunde zurückkommen

hodina: Kolik je hodin?Wie spät ist es?

hodina: Je pět hodin.Es ist fünf Uhr.

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Der Zug fährt um drei ab.

kolik: Kolik je hodin?Wie spät ist es?

končit: Divadlo končí v deset hodin.Das Theaterstück endet um zehn Uhr.

napřed: Hodiny jdou napřed.Die Uhr geht voraus.

nejvíc: Bude to trvat ještě nejvíc hodinu.Es wird höchstens noch eine Stunde dauern.

nezvyklý: přijít domů v nezvyklou hodinuzu ungewohnter Stunde nach Hause kommen

o: Přijede o dvě hodiny později.Sie kommt zwei Stunden später.

oběd: Za hodinu bude oběd.In einer Stunde gibt es Mittagessen.

odpolední: v odpoledních hodináchin den Nachmittagsstunden

otevřít: Obchod se otevírá v 7 hodin.Das Geschäft wird um 7 Uhr geöffnet.

počítat: počítat minuty/hodiny/dnydie Minuten/Stunden/Tage zählen

pomalu: Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.

poskočit: Hodinová ručička rychle poskočila.Der Uhrzeiger sprang schnell vor.

pošilhávat: pošilhávat po hodináchnach der Uhr schielen

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.Die Uhr geht fünf Minuten nach.

prohovořit: prohovořit s kým hodinystundenlang mit j-m sprechen

prosedět: prosedět deset hodin v letadlezehn Stunden im Flugzeug versitzen

před, přede: před hodinouvor einer Stunde